Dwie osobowości tworzące harmonię

Muzycy są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatami wielu międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. Ich działalność artystyczna koncentruje się wokół muzyki solowej i kameralnej. Współpracowali z wieloma znakomitymi artystami. W duecie na stałe koncertują od 2011 roku, występując nie tylko na muzycznych festiwalach, ale przede wszystkim na licznych koncertach kameralnych, gdzie bliski kontakt z publicznością tworzy zawsze niepowtarzalną atmosferę.

Akordeon jest instrumentem o zaskakujących możliwościach wykonawczych. Oprócz kompozycji oryginalnych, powstałych z myślą właśnie o nim, znakomicie sprawdza się w realizacji muzyki minionych epok, stworzonej dla dawnego instrumentarium. Ideą koncertów jest ukazanie, dzięki szerokim możliwościom brzmieniowym akordeonu,  wielu rodzajów muzyki i różnorodności jej stylów. Dlatego też w repertuarze zespołu znajdują się zarówno kompozycje barokowe, romantyczne, czy XX-wieczne, jak i utwory z elementami muzyki folkowej i rozrywkowej. W programach koncertów znajdują się także utwory napisane specjalnie dla duetu przez takich kompozytorów jak: Bogdan Dowlasz, Krzysztof Olczak, Mikołaj Majkusiak, Maciej Zimka, Leszek Kołodziejski.

Niezwykle ważne podczas koncertu jest także słowo, które przybliża słuchaczowi wykonywaną muzykę i ułatwia pełniejszy odbiór jej bogactwa. Ciekawy i przystępny sposób prowadzenia koncertu przez samych artystów pozwala zatrzeć dystans pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, umożliwiając prawdziwe współuczestnictwo w sztuce.

Ewa Grabowska - Lis

Akordeonistka, pedagog, animator życia kulturalnego. Laureatka międzynarodowych konkursów akordeonowych. Od 25 lat prowadzi aktywną działalność artystyczną służąc rozwojowi kultury polskiej oraz przyczyniając się do jej promocji w kraju i zagranicą.  Jako solistka i kameralistka występowała w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Czechach oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Była gościem wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali muzycznych odbywających się za granicą w: Reinach (Szwajcaria), Assenovgrad (Bułgaria), Dunajskiej Stredzie (Słowacja), Palandze (Litwa), Ostrawie (Czechy), a także międzynarodowych festiwali odbywających się w Polsce takich m. in. jak: Kwartet Śląski i Jego Goście (Katowice), Alkagran (Czechowice-Dziedzice), Muzyka Świata (Pabianice), Festiwal Muzyki Akordeonowej (Przemyśl), Festiwale Muzyki Kameralnej i Organowej (Giżycko, Wygiełzów, Pogórze), Erantia Musica (Polkowice), Incident-Accident (Częstochowa), Dialog Kultur (Chrzanów). W latach 1995-2005 była członkiem Śląskiego Kwintetu Akordeonowego, z którym dokonała nagrania płyty CD z twórczością polskich kompozytorów współczesnych.

Od 2011 roku wraz z Danielem Lisem tworzy duet akordeonowy Amalgalis Duo. Zespół prowadzi aktywną działalność artystyczną w kraju i za granicą. W jego repertuarze znajdują się nie tylko oryginalne kompozycje akordeonowe, ale także autorskie transkrypcje muzyki dawnej i współczesnej. Z inspiracji muzyków powstało w ostatnich latach wiele nowych dzieł wybitnych kompozytorów polskich, dedykowanych zespołowi. Ewa Grabowska-Lis dokonała wielu światowych prawykonań dzieł wybitnych polskich kompozytorów, takich m. in. jak: Andrzej Krzanowski, Edward Bogusławski, Bogdan Dowlasz, Krzysztof Olczak, Janusz Sochacki, Mikołaj Majkusiak, Maciej Zimka, Leszek Kołodziejski. Ma w dorobku kilka płyt CD, głównie z polską muzyką współczesną.

Jest autorką wielu publikacji poświęconych zagadnieniom wykonawstwa instrumentalnego oraz dokumentacji ważnych wydarzeń artystycznych związanych z akordeonem. Prowadziła liczne wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych oraz seminariach metodycznych odbywających się w ramach festiwali akordeonowych. Realizowała także szkolenia dla nauczycieli szkół muzycznych w ramach współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej. W ostatnich latach kilkadziesiąt razy poprowadziła warsztaty instrumentalne i lekcje mistrzowskie w Polsce i za granicą, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny i wychowania młodego pokolenia artystów. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych.

Była organizatorką trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej w Częstochowie, współorganizatorką Międzynarodowego Festiwalu „Incident-Accident” w Częstochowie oraz pomysłodawczynią i wykonawcą projektu “Mistrzowskie interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja” realizowanego we współpracy z Fundacją PZU. Brała udział w wielu projektach naukowo-artystycznych we współpracy z innymi uczelniami w kraju i za granicą. Od momentu ukończenia studiów tj. od 1995 roku  jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Przez wszystkie lata pracowała także w szkolnictwie artystycznym I i II st. Jej uczniowie i studenci wielokrotnie odnosili sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. Za liczne osiągnięcia pedagogiczne otrzymała m. in. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji, Nagrody Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Nagrody Dyrektora Szkoły. W roku 2015 uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki. W czasie swojej aktywności zawodowej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 2007-2009 była Wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Akordeonu w Katowicach. W latach 2017-2019 była Dyrektorem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie jest Prodziekanem do spraw studencko-dydaktycznych Wydziału Sztuki. Była inicjatorką współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi, z którymi Uniwersytet prowadzi stałą wymianę studentów i pedagogów. Jest twórcą nowego kierunku studiów „Muzyka w przestrzeni publicznej” oraz inicjatorką pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie Instytutowi Muzyki UJD uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Daniel Lis

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w latach 1997/98 i 1999/2000. Jako solista i kameralista zdobywał czołowe nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach akordeonowych.

Jest laureatem m.in.

  • I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Reinach (Szwajcaria, 1997),
  • I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Fürstenfeld w kategorii kameralnej (Austria, 2000),
  • I miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym „Alkagran” im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (2000),
  • I miejsca w IV i VI Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej (1994, 1996),
  • I miejsca w VIII Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w kategorii kameralnej (1998),
  • I miejsca w V Sanockich Spotkaniach Akordeonowych (1992),
  • II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Assenovgrad w kategorii solowej i kameralnej (Bułgaria, 1998),
  • II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Sanoku (1993).

Jako laureat III miejsca w 51 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Coupe Mondiale” w Nijmegen (Holandia, 1998) jest jednym z trójki polaków, którym udało się stanąć na podium tego odbywającego się od 1938 roku konkursu akordeonowego.

Występował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Bułgarii, Chinach oraz na Litwie, Węgrzech i Słowacji. Był gościem wielu festiwali muzycznych, takich m. in. jak: Warszawska Jesień, Kwartet Śląski i Jego Goście, Gwiazdy Promują, Alkagran, Mikołowskie Dni Muzyki, Muzyczne Lato w Rybnej, Sądecki Festiwal Muzyczny „Iubilaei Cantus”, Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Świata” w Pabianicach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie, i wielu innych. Dokonał wielu prawykonań dzieł polskich kompozytorów, takich m.in. jak: Andrzej Krzanowski, Edward Bogusławski, Paweł Henrdich, Adam Falkiewicz. Jest współautorem wielu nagrań płytowych.

Oprócz pracy artystycznej Daniel Lis prowadzi także działalność pedagogiczną, naukową i organizacyjną. Jest pracownikiem Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach oraz pedagogiem Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Jego studenci i uczniowie są laureatami wielu polskich i zagranicznych konkursów. Od wielu lat jest także jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Był współorganizatorem trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego „Konfrontacje” w Częstochowie. Jest autorem kilku publikacji. Prowadzi wykłady związane z tematyką wykonawstwa instrumentalnego i zagadnieniami metodycznymi, a także warsztaty i lekcje otwarte dla młodych adeptów akordeonu.